Exekuce

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI EXEKUCI

Alarmujícím faktem na scéně je v současné době nárůst všeobecného zadlužování, a to hlavně v podobě čím dál častějších dluhových pastí, do kterých se může lehce dostat téměř kdokoli. Špatným východiskem je však neřešení této situace, která se takovýmto postupem rapidně zhoršuje a dopady na jednotlivce jsou pak zcela deprimující. Dobré je vyhledat odborná poradenství a zjistit, jak lze postupovat v konkrétních případech zadlužení, protože z dluhů u bankovních či nebankovních ústavů jsou cesty různé. Vybřednout, pokud nemáte po ruce příslušný obnos, lze sice stěží, ale jde to.

Dobrá rada drahá

Aby dluhy českých domácností nevzrůstaly, je nutná osvěta a informovanost veřejnosti. Vyvarovat se klasických chyb při pořizování úvěrů, leasingů, půjček je základem včasného a bezproblémového splácení. Situace, kdy u vás zazvoní exekutor, je sice už riziková, avšak vždy se ještě nabízí mizivá možnost, jak z toho ven. Málokdo ví, že když už exekutor stojí u vašich dveří, vaším právem i povinností je v první řadě požádat o předložení jeho služebního i občanského průkazu, zvláště nutné je zapsat si jeho jméno. Stejně tak vám musí exekutor předložit listiny, týkající se exekuce. Vhodné je zavolat k provádění exekuce a k asistenci policii, která zabrání různým pochybením a nežádoucímu jednání či chování, nebo minimálně přizvat jiné svědky, například sousedy.

Dokumenty, které je nutno akceptovat

Pokud majitel bytu ví o svých dluzích nebo o dluzích někoho příbuzného, blízkého či spolubydlícího, měl by mít předem připraveny kupní, darovací smlouvy, dohody o vypořádání, faktury a nejlépe celý seznam věcí, potvrzený notářem. Pokud exekutor nebere ohled na věci náležící někomu jinému, než dlužníkovi, volejte policii a podejte na něho stížnost i trestní oznámení.

Věci nezbytné potřeby

Nikdy nesmí být zabaveny věci, které dlužník každodenně potřebuje. Patří sem hlavně základní oblečení a obutí, zdravotnické potřeby a pomůcky, domácí mazlíčci, finance do výše dvojnásobku životního minima, běžné vybavení domácnosti nebo věci, které konfrontovaný potřebuje ke svému zaměstnání. Na všechno je třeba získat přesný soupis, který je třeba osobně zkontrolovat. Pokud dojde k odvrtání zámku a vyklizení bytu bez vyzvání a přítomnosti majitele bytu, je nutno okamžitě hlásit krádež, vyloupení, i když zjevně jde o exekutorský počin. Neprodleně je třeba napsat soupis odvezených věcí a včetně dokladů, faktur, potvrzení o vlastnictví těchto věcí (nebo lépe jejich kopií, originály neradno dávat z ruky) navštívit exekutorský úřad a požádat o jejich vydání. V případě neúspěchu je vhodné podat žalobu o vydání věcí, ideálně sepsanou advokátem, a to co nejdříve. Mezitím může totiž dojít k rozprodání věcí exekutorem.

Jak se bránit protiprávnímu jednání

Překročí-li exekutor při vykonávání exekuce své pravomoci nebo se chová protiprávně, je možné bránit se podáním stížnosti k Exekutorské komoře. Takový činitel může být po projednání a posouzení postižen pokutou, případně napomenutím, v závažnějších případech až odvoláním. Stejnou cestou se lze bránit proti způsobené škodě, za kterou ručí exekutor i stát. Poškozený však musí doložit všechna tvrzení, potom má nárok na odškodnění.

Prevence

Jelikož počet dlužníků den ode dne vzrůstá, přesto existují účinná opatření, jak zabránit exekučním životním katastrofám neplatičů. Tím nejednodušším je samozřejmě rada nepořizovat si nic na dluh, a nebo pouze to, co jsme schopni v krátké době splatit. Ke snížení počtu exekucí napomáhá také finanční gramotnost občanů, což je úkol, respektive jeho splnitelnost zdlouhavá, ale nutná. Novinkou a možnou cestou, jak se dostat z dluhových pastí, je přísný a upravený splátkový kalendář nebo například vyhlášení osobního bankrotu.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.