Finanční slovník

Co je refundace mzdy?

Refundace mzdy je proces, v rámci kterého je zaměstnavateli státem zpětně proplacena mzda, kterou vyplatil (zaměstnavatel) zaměstnanci. V praxi se refundace mzdy často týká zaměstnanců, které zaměstnavatel kvůli určité překážce uvolnil z výkonu zaměstnání (např. z důvodu obecného zájmu). Zaměstnavatel má právo na náhradu mzdy, kterou zaměstnanci vyplatil za dobu, po kterou pracoval pro třetí stranu.

Refundace mzdy se netýká pouze hasiče a sportovce

Příkladem refundace mzdy budiž výkon občanské povinnosti soudních znalců, hasičů a osob poskytujících pomoc při požárech a jiných živelných pohromách, členů správních rad nebo tlumočníků předvolaných k soudu. Refundace mzdy se zároveň vztahuje na členy Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, členy Akreditačních komisí, lékařů na stážích, členy zkušebních komisí a členy správní rady vysoké školy.

Poměrně často se refundace týká zaměstnanců sportovců, kteří jsou členem některého sportovního svazu, organizace nebo státu. Zaměstnavatel má právo na uplatnění refundace za dobu, kdy zaměstnanec strávil na závodech. Refundace se týká také zdravotního a sociálního pojištění. Tento postup uplatňují také zaměstnavatelé dobrovolných hasičů.

Účtování refundace mzdy

Výpočet refundace mzdy zahrnuje také sociální a zdravotní pojištění. Dopočítává se také DPH a v některých případech si může firma půjčit zaměstnance pracujícího pro jiný subjekt a poté mzdu refundovat. V tomto případě však nedojde k navýšení DPH a jeho následnému odvodu.

Účtování refundace mzdy je vhodné nechat na zkušené účetní nebo profesionálovi, který se zabývá účtováním mezd, refundace nevyjímaje. Na druhou stranu můžete najít praktické příklady a vzory zdarma na internetu – máte-li v oboru účtování mezd alespoň základní zkušenosti, mohly by vám tyto předlohy pomoct.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.