Exekuce

Dražby nemovitostí: Způsob, jak získat nemovitost levněji než obvykle

Věděli jste, že existuje způsob, jak získat nemovitost výrazně levněji? V posledních letech se dostávají do popředí zájmu dražby nemovitostí – rodinných domů, bytů, pozemků i objektů komerčního a průmyslového charakteru. Původní majitelé jsou nuceni majetek vydražit v důsledku probíhající nebo hrozící exekuce. A právě to je vaše šance!

Slovo exekuce zní poněkud hrozivě, nicméně pro vás to znamená výhodný způsob pořízení nemovitosti, kterou byste si jinak nemohli dovolit. Dražba je sice časově náročnější než obvyklý postup koupě nemovitosti, ale za úsporu ve výši až ½ obvyklé ceny.

V prvním kole dražby se nemovitosti nabízí za 2/3 jejich tržní hodnoty. Nenajde-li se žádný zájemce, postupují do dalšího kola dražby a nabízí se za ½ obvyklé ceny.

Co je to dražba a jak probíhá?

Dražba je proces na sebe navazujících kroků. Prvním krokem je vydání dražební vyhlášky, posledním pak samotné vydražení nemovitosti. Průběh dražby je transparentní, veřejně přístupný a přesně ho definuje zákon.

Dražby se mohou zúčastnit plnoleté osoby, které složily dražební jistotu. Jde o částku, která se v případě vyhrané dražby odpočítá od konečné ceny nemovitosti. V opačném případě je účastníkovi vrácena v plné výši. Dražit mohou také zástupci s úředně ověřenou plnou mocí. Procesu se naopak nemohou účasnit dlužníci a jejich manželé/ky, soudní exekutoři a zaměstnanci soudu.

Dražby nemovitostí probíhají fyzicky i elektronicky

Dražba se vždy koná na předem sjednaném místě, v den a hodinu, kterou soudní exekutor zveřejní v dražební vyhlášce a umístí na úřední desku. Stále oblíbenější jsou tzv. elektronické dražby (aukce) probíhající online. Jejich průběh se od klasických dražeb nijak neliší.

Chcete-li se o dražbách dozvědět další informace a prohlédnout si nemovitosti, které se budou v dohledné době dražit, navštivte portál Exekutorského úřadu Ostrava www.exekuce-ova.cz.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.