Investice

Rozložte své investiční riziko hedgeovým fondem

Hedgeový fond je určen pro investory, kteří se zajímají o investiční příležitost, jež pro ně bude znamenat nižší riziko než investování napřímo. Co všechno to obnáší?

Co je to hedgeový fond

Tento typ fondů se označuje jako hedgeové fondy nebo také hedge fondy. Jedná se o speciální investiční fondy, jejichž možnosti investování jsou téměř bez omezení. Na rozdíl od běžných podílových fondů jsou osvobozeny od většiny pravidel a regulací.

Dnes už neužívaný český termín zajištěné fondy odkazuje na minulost, kdy se původní fondy užívaly část svého portfolia k zajištění jiné části. Cílem bylo eliminovat riziko ztráty. V současnosti se k nim investoři naopak uchylují s vidinou potenciálně zajímavých zisků.

 

Lze je rozčlenit do kategorií podle jejich obchodního stylu nebo investičního zaměření. Mezi nejčastěji se vyskytující náleží fondy akciové, komoditní, měnové a smíšené.

Celý fond prakticky strojí na třech nejdůležitějších pilířích, které tvoří:

  • prime broker,
  • administrator,
  • distributor.

V čem spočívají výhody hedge fondů

Určen je zpravidla hedge fond pro movité fyzické osoby či institucionální investory, jako jsou pojišťovny, banky, nadace a jiné velké korporátní společnosti. Využívají zvláštní investiční strategie, pro které je charakteristické vyšší riziko.

Z hlediska stylu obchodování jsou tyto fondy založeny na

  • vysokofrekvenčním obchodování (HFT)
  • fundamentální analýze
  • technické analýze

Jedná se o prostředek kolektivního investování. Finanční prostředky od investorů fond investuje do různých investičních nástrojů včetně akcií, dluhopisů, opcí, komodit, nástrojů peněžního trhu a jiných investičních cenných papírů.

Fondy se tak vyznačují vyššími výnosy a nabízejí zajištění proti poklesu trhu. Jsou spravovány nejzkušenějšími manažery.

Hedge fondy si obvykle účtují fixní poplatky, které jsou založeny na aktivech. Standardně se pohybují v rozmezí 1 až 2 %. Objevují se zde i poplatky za výkonnost. Ty mohou být také součástí balíčku poplatků a můžou se pohybovat na úrovni desítek procent z jakéhokoliv kapitálového zisku.

 

Jaká jsou rizika hedge fondů

Hedgeové fondy mají i svá rizika. Nejsou určeny běžným investorům, naopak jejich okruh je poměrně úzce vymezen. Určeny jsou pro specializované investory, u nichž se předpokládá adekvátní zkušenost a schopnost posoudit riziko. S výběrem vhodného vám mohou poradit např. tady.

Investice v něm také nejsou transparentní. A co je možná nejdůležitější: Ruku v ruce s šancí na vyšší výnos kráčí také potenciálně vysoké riziko ztráty.

Podle analýzy banky Goldman Sachs jsou také portfolia těchto fondů mimořádně koncentrovaná. Průměrný fond drží až 70 % prostředků v deseti největších pozicích, což je nejvyšší hodnota od roku 2002. Většina těchto největších pozic se mimo to opakuje v portfoliích většiny fondů.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.