Investice

Investování do energetiky s DRFG

Divize energetiky investiční společnosti DRFG se v posledních dvou letech koncentrovala na dvě oblasti:

Fyzické a licenční dokončení teplárny ve Šternberku

Výběr a realizace nového investičního záměru

Oba tyto hlavní cíle byly v letošním roce z většiny úspěšně naplněny.

Šternberská teplárna

Teplárna Šternberk je moderní zařízení na zplyňování biomasy o celkovém instalovaném výkonu 5MW. Produkuje teplo a elektrickou energii – množství produkované elektřiny dostačuje pro potřeby zhruba 3 000 domácností.

Společnost DRFG brněnského podnikatele Davida Rusňáka projekt zahájila v roce 2014 a nyní se už teplárna nachází v závěrečné fázi, je hotová včetně veškeré dokumentace a všech oprávnění a licencí. Letos navíc DRFG úspěšně zcelila svůj podíl ve společnosti a momentálně drží 100 % akcí teplárny.

Energetický fond DRFG

Pro založení energetického fondu DRFG bylo po dlouhé interní diskuzi zapotřebí nejprve kontrolovat dostatečně velké a kvalitní portfolio, které by fond mohl nakupovat.

Výsledek je, že za první rok a půl fungování bude mít fond k nákupu připraveno 5 fotovoltaických elektráren v hodnotě zhruba 1,9 miliardy korun. „Jedná se přitom o vysoce nadstandardní projekty, co se týče výroby elektřiny, kvality dokumentace, vlastnictví pozemků i dalších aspektů z odborných recenzí,“ dodává David Rusňák, předseda představenstva DRFG.

Pro svůj energetický fond plánuje společnost DRFG zřídit domicil opět v Lichtenštejnsku, stejně jako mají ostatní fondy DRFG. Fond je určen pro kvalifikované investory, nebude tedy primárně určen pro širokou veřejnost. Spuštění fondu DRFG očekává začátkem příštího roku.

Povaha výnosů nového energetického fondu DRFG

David Rusňák prozrazuje, že po rozhodnutí Evropské komise ohledně notifikací a potvrzení schématu podpory obnovitelných zdrojů, jsou investice do solární energetiky velmi stabilní a konzervativní volbou.

Existuje jen minimum aspektů, které by mohly výnosy negativně ovlivňovat. Náklady jsou téměř nulové a při valuaci aktiv DRFG už nyní počítá s podprůměrným osvitem, ačkoliv poslední roky je tomu spíše naopak.

Další oblasti pro růst fondu jsou pro DRFG také větrné elektrárny a regulované zdroje v oblasti teplárenství a infrastruktury. Vše výše uvedené totiž slibuje stabilní a předvídatelný výnos a dlouhou životnost.

Investiční skupina DRFG má své portfolio aktuálně rozvrstvené v pěti investičních oblastech. Kromě energetiky se jedná o finanční služby (dluhopisy, podílové fondy, atd.), nemovitosti, telekomunikace a zdravotnictví.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.