Důležité informace

Vymáhání pohledávek a dluhů: Jaké jsou vaše možnosti a jde to i jinak než soudně?

Co je to druhotná platební neschopnost? Je to stav, kdy dlužník není schopen hradit závazky, protože se mu na stole nakupily neproplacené faktury. Do podobně nepříjemné situace se může dostat opravdu každý, v dnešní době ještě snadněji než kdykoliv předtím. Ale co když se dluhy vašich odběratelů průběžně sčítají a skutečně vám hrozí, že nebudete mít peníze pro úhradu vlastních potřeb? Můžete se soudit, ovšem takový proces zavání spoustou časově náročných úkonů. Díkybohu se nabízí i jiné možnosti.

Boj s neplatiči vám může významně zjednodušit odborník. V tomto případě advokátní kancelář (např. advokát praha JUDr. Koschin, který má s vymáháním pohledávek bohaté zkušenosti), která vám ušetří čas a eliminuje případné chyby, kvůli nimž by se mohl proces vymáhání zadrhnout.

Advokát s vámi probere konkrétní případ a doporučí vám dlužníkovi zaslat předžalobní výzvu. Na tu drtivá většina hříšníků reaguje okamžitě a dlužnou částku uhradí. Důležité je, aby je v dokumentu „vystrašil“ podpis renomovaného právníka.

Řešení nezaplacené pohledávky mimosoudně

Mimosoudní cesta představuje efektivní řešení, když se obě strany dokáží dohodnout. Obvykle se postupuje tak, že se sepíše dohoda o sestavení splátkového kalendáře, nebo se přistoupí k odložené splatnosti pohledávky. V každém případě by měl věřitel s dlužníkem sepsat novou smlouvu se všemi náležitostmi (tzn. jasně stanovenými pravidly).

Nabízí se i jiné řešení – zrušení a narovnání dluhu. Podstatou je uznání dluhu dlužníkem a závazek k jeho narovnání. Výsledkem je nová smlouva, která se týká nového závazku a neřeší ten starý.

Obecně se dá nezaplaceným pohledávkám předcházet správně koncipovanou smlouvou. Ústí dohoda je rychlejší a komfortnější, ale mnozí dlužníci v ní nevidí právní závazek. Smlouva naopak chrání obě strany před zbytečnými problémy. Sepsání můžete opět nechat na odbornících – pomůže vám například zmíněná advokátní kancelář Praha JUDr. Koschina.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.