Důležité informace

Připravované a schválené změny v oblasti daní v z 1.pololetí 2015

Rok 2015 přináší malé i velké změny v daňové oblasti. Příchod roku 2015 přinesl řadu změn, nicméně další návrhy zákonů a schvalování novel se objevuje i v průběhu roku.

V následujících řádcích se podíváme na tři změny, o nichž by měla mít informace každá firma poskytující daňové poradenství.

Evropský parlament bojuje proti praní špinavých peněz

Evropský parlament akceptoval nová evropská pravidla, jejichž cílem je zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu. Pravidla zahrnují především zavedení veřejných registrů obsahující informace o skutečných vlastnících podnikatelských či jiných subjektů, a s tím související transparentnost a kontrolu subjektů a jejich transakcí. Informace z  registrů by měly být přístupné nejen finančním orgánům, ale i dalším subjektům jako např. bankám či veřejnosti, avšak s určitými omezeními. Směrnice proti praní špinavých peněz neboli AMLD (Antotlivých členských států a tím předejít mezinárodnímu praní špinavých peněz. Členské státy budou muset nová pravidla implementovat do svých vnitrostátních předpisů do dvou let.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí

S účinností od 1. ledna 2016 byla schválena novela zákona o dani z nemovitých věcí, která zejména upřesňuje znění zákona v souladu s novým občanským zákoníkem.

Upřesňuje se např. pojem „stavební pozemek“, kterým je pozemek, na němž nestojí zdanitelná stavba, a je určen k zastavění. Nově se tento pozemek také vymezuje v souvislosti s výstavbou některých staveb, které budou od daně osvobozeny. Dále se upřesňuje předmět daně ze staveb a jednotek a zavádí se pojem „zdanitelná jednotka“, tak aby bylo zřejmé, že předmětem daně jsou jen stavby a jednotky dokončené či způsobilé užívání.

Novela upřesňuje také některé podmínky pro osvobození od daně. Například omezuje osvobození od daně u pozemků ve vlastnictví státu, krajů a obcí, a to tak, že od daně budou osvobozeny pozemky, u nichž není zřízeno právo stavby. Dále zpřesňuje podmínky pro osvobození staveb a jednotek sloužících zdravotnickým zařízením či podmínky osvobození pro stavby, ve kterých je získávána energie z biomasy.

Novela zákona o investičních pobídkách

Od 1.května je účinná novela zákona o investičních pobídkách, která zavádí nové druhy investičních pobídek a odstraňuje limitující překážky. Investor, který zřídí nebo rozšíří investici na území České republiky, má právo na podporu v podobě investičních pobídek. Seznam podporovaných oblastí zahrnuje zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb. Poslední skupina zahrnuje nově také datová centra a call centra.

Novela zákona zvětšuje okruh okresů, kde bude přístupná hmotná podpora vytváření nových pracovních míst a hmotná podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců. Dále redukuje minimální požadovaný počet nových pracovních míst nebo zmírňuje některé sankce a omezení související s uplatněním daňových slev.

Pakliže nejste v této oblasti znalí, doporučujeme obrátit se na společnost orientující se na daňové poradenství a vedení účetnictví.

O KempHoogstad

Společnost založili v roce 2006 daňoví poradci a právníci s praxí v renomovaných celosvětových právních a daňových kancelářích. Kvalita poskytovaných služeb je na úrovni velkých mezinárodních advokátních kanceláří a daňových poradenských společností. Mezi daňové poradce KempHoogstad patří například Bohdana Pražská (v posledním vydání prestižního katalogu právnických firem Legal 500 zařazena mezi „Leading individuals“) nebo Filip Dostál.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.