Podnikání

Piliny nejsou jen odpad na vyhození

V dřevozpracujícím průmyslu představují dřevní prach a piliny odpad, který však lze v mnoha případech dál zpracovat a využít. Je ale nutné je jen tak nechat ležet.

Pryč s dřevním odpadem

Než se ze stromů stane určitý výrobek, musí dřevo projít mnoha technologickými procesy. Při nich vznikají piliny a prachové částice, které mnohdy přesahují polovinu objemu surového dřeva. Pokud by tak nedocházelo k odsávání pilin a prachu, brzy by se na strojích ani nešlo dělat, natož se k nim dostat. Vrstva odpadu by byla velmi vysoká již během několika dní. Dřevní prach a piliny jsou však považovány za explozní, což znamená, že mohou za určitých podmínek vybuchnout. Kvalitní průmyslová vzduchotechnika je tak nezbytnou součástí všech dřevozpracujících provozů a také různých pil a dalších závodů, kde dochází k manipulaci se dřevem a jeho zpracování.

Druhá šance pro piliny

Při zpracování dřeva vznikají piliny primárně jako odpad, mají však další využití a na skládce nekončí. Dochází k jejich čištění sušení v bubnové sušičce na požadovanou vlhkost a vyrábí se z nich třeba podestýlka pod hospodářská zvířata nebo dřevěné brikety na topení. V provozech se specifickými požadavky, kde je nutné zajistit odsávání hrubých a mokrých pilin, může být použití filtračních zařízení složité. V zimním období totiž filtrační médium může nasáknout vodou z pilin a poté zamrzat, což omezí jeho funkci. Těmto problémům lze předejít použitím cyklonových odlučovačů, kdy teplota okolního prostředí nebo vlhkost pilin nemá vliv na správné fungování.

Práce se dřevem je krásná, ale vyžaduje také mnoho času i energie, než je ze surového dřeva vytvořen výrobek podle předem daných požadavků. Efektivní a rychlé odsávání pilin a dřevního prachu pomáhá udržet pracovní prostředí bezpečné a čisté.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.