Důležité informace

O stavu české ekonomiky s hlavním ekonomem DRFG Martinem Slaným

Pokaždé, když se v ekonomice děje něco mimořádného, tak za to může v širokém slova smyslu stát. To potvrzují slova Martina Slaného, který je hlavní ekonom investiční skupiny DRFG. Co dalšího k tomuto tématu prozradil? 

Ekonomika ČR dle hlavního ekonoma Rusňákovy skupiny DRFG

V jakém stavu je tedy nyní česká ekonomika podle ekonoma z Rusňákovy DRFG Martina Slaného?

Nachází se ve stavu mnoha nerovnováh a má prohlubující se dvojí deficit:

  • veřejných financí,
  • běžného účtu platební bilance.

Na trhu práce mzdy zcela utekly produktivitě, ceny nemovitostí zase příjmům, máme výraznou nerovnováhu mezi agregátní poptávkou a nabídkou. Hlavním projevem této makroekonomické nerovnováhy je pak především tolik zmiňovaná vysoká inflace.

Obzvlášť vážná je současná situace zejména kvůli tomu, že každá tato nerovnováha má alespoň částečně specifickou příčinu a jiný časový původ. Ovšem nyní se to vše slilo do jediného okamžiku.

Kdo za tuto nerovnováhu může?

Pokaždé, když se v ekonomice děje něco netradičního, tak za to může v širokém slova smyslu stát. I když spouštěčem bývá něco jiného, primárním jsou vždy vedlejší, zpožděné efekty toho, že stát chtěl v ekonomice s něčím tzv. „pomáhat“.

Následná reakce pak skutečné příčiny nerovnováh obvykle nespráv­ně vyhodnocuje a reaguje na ně špatnými politikami.

Je inflace skutečně takový problém pro ekonomiku?

Ano. A zásadní. Jedná se totiž o projev nerovnováhy s mnoha souvislostmi. Má celou řadu dopadů – od přerozdělování bohatství až po omezení investic.

Inflace je navíc velmi asociální a dle Slaného z Rusňákovy DRFG dopadá především na nízkopříjmové občany a lidi s fixním příjmem. Zcela deformuje všechno rozhodování v ekonomice. Najednou se tak všichni pohybují v jakési inflační mlze, což má za následek, že dělají více neefektivních rozhodnutí.

Autor: Michal Pecka

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.