Podnikání

Jaká je ideální teplota v kanceláři, která zajistí lepší produktivit při práci?

Není pochyb o tom, že ideální teplota v kanceláři je důležitá pro produktivitu pracovníků. Rozdíl pouhých několika stupňů může mít významný vliv na to, jak jsou zaměstnanci soustředění a zapojení do práce.

Po desetiletí dostupné výzkumy naznačovaly, že pro většinu pracovníků je nejlepší udržovat v kanceláři teplotu mezi 21-23 °C. Problém byl v tom, že tyto výzkumy byly zastaralé. Vycházely především z kanceláří plných mužských zaměstnanců, jak tomu bylo na většině pracovišť až do druhé poloviny 20. století. V dnešních kancelářských budovách však pravděpodobně pracuje stejně žen jako mužů. Měla by se tedy tato skutečnost promítnout do rozhodování o teplotě v kancelářích? Bezesporu ano!

Ženy a teplota v kanceláři

Podle studie z roku 2015 je třeba při nastavování kancelářského termostatu zohlednit odlišnou chemii ženského těla, zejména v letních měsících, kdy klasická či přenosná klimatizace běží celý den. Ženy mají pomalejší metabolismus než muži a zároveň mají tendenci mít více tělesného tuku. To znamená, že ženy budou náchylnější k chladu než muži. Pokud je tedy ve vaší kanceláři hodně žen, může být zapotřebí určitá úprava teploty.

Tip: Zajímavé informace o optimální teplotě v kanceláři najdete i v tomto článku.

I když výzkum doporučuje 21-22 °C jako minimální přijatelnou teplotu, vedoucí kanceláří by měli zvážit nejen to, kolik žen je v kanceláři, ale i to, jak je budova navržena. Velká okna, která propouštějí hodně slunečního světla, mohou způsobit, že v místnosti bude tepleji. Vysoké stropy mohou způsobit špatnou distribuci vzduchu, což znamená, že topení nebo klimatizace musí pracovat intenzivněji. Znalost budovy i lidí v ní je pro dosažení ideální teploty zásadní.

Jak teplota ovlivňuje produktivitu

Pokud je hnacím faktorem při nastavování teploty v kancelářích produktivita, nahlížení do starých výzkumů nebude při vytváření komfortního pracoviště přínosné. Výzkumy však ukazují, že se zvyšující se teplotou produktivita klesá. Je logické, že pracovníci a pracovnice budou méně produktivní v kanceláři s teplotou nad 32 °C. Totéž platí při poklesu teploty; při termostatu nastaveném pod 15 °C budou lidé vynakládat více energie na třesení než na soustředěnou práci.

Další faktory ovlivňující vnímání teploty

Hmotnost člověka, konkrétně index tělesné hmotnosti neboli BMI, může ovlivnit jeho reakci na teplotu. Lidé, kteří váží více, pocítí rychleji teplo, zatímco lidé s podprůměrným BMI obvykle snáze prochladnou.

Svou roli hraje také věk. S přibývajícím věkem, zejména nad 55 let, máme tendenci snáze podléhat chladu. Starším pracovníkům tedy může prospět o něco vyšší teplota v kanceláři

Také vlhkost vzduchu ovlivňuje to, jak vnímáme teplotu. Pokud je vzduch příliš vlhký, může to ovlivnit schopnost lidí potit se, což může vést k vyčerpání z horka. Pro celoroční pohodlí je optimální relativní vlhkost vzduchu 40 %. A zatímco vysoká vlhkost může působit tísnivě, nízká vlhkost může způsobit pocit, že je vzduch chladnější, než ve skutečnosti je, což je také problematické. To může způsobit pocit suché a nepříjemné pokožky, krku a nosních cest.

Přílišná nebo nedostatečná vlhkost ovlivňuje vnímání teploty a úroveň pohodlí. Udržování dobré úrovně relativní vlhkosti je tedy klíčem k udržení zdravého a produktivního prostředí v kanceláři

Tip na závěr: S nastolením optimální teploty v kanceláři vám pomůže klimatizace. Podle potřeby chladí i topí. Vyberte si tu správnou na https://klimatizace.zde.cz/. Provozovatel EPROFI.CZ s.r.o. nabízí i další techniku, která se vám může hodit. Mimo jiné i elektrocentrály europower a široké spektrum další techniky.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.