Podnikání

Jak souvisí prach s explozí? V průmyslu představuje velké riziko

Při pohledu na usazený prach, který vidíme třeba na poličce, nás spíše napadne myšlenka na nepořádek a potřebu úklidu než nebezpečí. Přitom ale právě prach může v průmyslové výrobě představovat velké bezpečnostní riziko.

Prach s rizikem výbuchu

Doma je nutné prach likvidovat, abychom měli čisto, protože asi nikomu se nelíbí žít v neuklizeném bytě. V provozech a výrobnách je ale likvidace prachu nutná i kvůli bezpečnému pracovnímu prostředí. V usazeném prachu totiž může docházet ke vzniku explozního prostředí a s tím spojenému riziku výbuchu. U některých typů prachu k tomu stačí vrstva vysoká jen jeden milimetr. S explozí si spojujeme spíše kapaliny nebo plyn, prach nás většinou nenapadne, přesto je stejně nebezpečný. Kvalitní odsávání a filtrace vzduchu je tak naprosto nezbytná ve všech provozech, kde dochází k manipulaci nebo výrobě a vzniká prach. Bez jeho rychlé a efektivní likvidace by byli pracovníci vystaveni zbytečným rizikům, při kterých by mohlo být ohroženo jejich zdraví a také by hrozilo poškození strojů či budov. V mnoha odvětvích je tak odsávání prachu přímo zakotveno v nařízeních a normách.

V různých provozech

Za explozní prach se nepovažuje jen ten střelný, jak by se mohlo zdát, ale i mnoho dalších druhů. Všude tam, kde dochází ke zpracování surovin a jejich balení, mletí, sekání, drcení, míchání či sypání, vzniká prach a je nezbytná centrální filtrace pro jeho odstraňování. V potravinářském průmyslu je za explozní považován každý prach a je s ním podle toho nakládáno. Velmi nebezpečný umí být také papírenský nebo dřevní prach a svou sílu už několikrát ukázal také uhelný a teplárenský prach.

Stupeň rozmělnění má vliv na výbušnost i takových surovin, které jsou v kompaktním stavu nehořlavé, jako je třeba železo nebo hliník. Možná rizika se tak týkají i brusíren a dalších provozů.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.