Podnikání

Podnikáte? Jste pojištěni? A pomůže vám pojistka, když dojde k nečekané události?

Pojištění pro podnikatele
Pojištění pro podnikatele

Ke škodám na pracovištích dochází poměrně často. Například stavební společnosti podle nedávné analýzy společnosti CEEC Research nahlásily pojistnou událost zhruba u desetiny zakázek. Spektrum možných rizik na pracovištích je ovšem velmi široké a zdaleka se netýká jenom stavařů či průmyslových podniků. Pojištění podnikání by mělo být do jisté míry povinnou výbavou každé firmy, ať už podniká v jakékoli oblasti. Třeba taková havárie vody může totiž nadělat značné škody i ve zdánlivě zcela bezpečné kanceláři.

Jak předcházet škodám na pracovišti

Snem každého, kdo se vrhne do podnikání, je, že vše poběží tak, jak si naplánoval. Každý moudrý podnikatel nicméně ví, že k nějakým komplikacím dojít může (a to takřka kdykoli). Nezbytnou dovedností každého úspěšného podnikatele tak je schopnost připravit se na možná rizika a účinně předcházet situacím, které by mu zásadním způsobem narušily hladký chod jeho byznysu.

Nečekaná havárie pracovního stroje může zastavit výrobu a ohrozit další návazné procesy. Zrádně prasklé vodovodní potrubí v kancelářské budově může vytopit sklad s důležitým archivem. Silná vichřice dokáže poškodit prostory skladů a poničit uložené cenné zboží připravené k distribuci. A všechny tyto situace hrozí rizikem značných ztrát a nemalých komplikací.

Některým z nich je sice možné předejít obezřetností a dodržováním všech nezbytných pravidel bezpečnosti práce, mnohým však zabránit nejde. Lze je ovšem předvídat, počítat s nimi a sjednat si vhodné pojištění – ať už se bude jednat o obecné a univerzální pojištění odpovědnosti podnikatelů, či naopak o specializované pojištění pro vybrané pracovní stroje, které daná společnost využívá ke své práci či výrobě.

Co a jak v podnikání pojistit

Každé podnikání představuje velmi komplexní aktivitu, která si přirozeně žádá i komplexní přístup k pojištění. Klíčovou roli ovšem hraje optimální nastavení jednotlivých typů pojištění – proto je třeba k pojištění vždy přistupovat individuálně a v součinnosti se spolehlivou pojišťovnou zvolit takové varianty pojištění, které budou vyhovovat oboru, v němž podnikáte.

Vaše pojištění by mělo být především schopno operativně vyřešit všechny nenadálé situace, k nimž může dojít, a zaručit, že v případě nečekané poruchy zařízení, havárie stroje či poškození výrobny budete schopni v co nejkratším čase pokračovat ve svém podnikání. Důležitou roli proto hraje jak správné nastavení pojistných limitů (aby vám pojištění nahradilo, pokud možno, všechny způsobené škody), tak adekvátní výběr pojistných rizik (která pokryjí všechny klíčové oblasti vašeho podnikání).

Chybným nastavením některého z parametrů byste se zbytečně vystavili riziku existenčních problémů. Věnujte proto pozornost tomu, abyste pojistnou smlouvu uzavírali s pojišťovnou, která je s vámi schopna individuálně projednat vaše konkrétní požadavky a nabídnout komplexní pojištění vašeho podnikání na míru. Jako třeba pojišťovna Kooperativa, která vám navíc nabídne řadu doplňkových připojištění a služeb, stejně jako možnost pojistnou smlouvu průběžně upravovat, pokud se vaše podnikatelské potřeby či zájmy promění.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.