Bydlení

Jak efektivně zabezpečit dům či byt?

V životě většiny lidí znamená domov bezpečí. Pro mnohé je byt nebo rodinný dům navíc místem, kde prožili většinu svého života, je místem vzpomínek, oázou klidu a prezentací všeho, čeho  v profesním a osobním životě dosáhli. Můj dům – můj hrad, říká jedno české přísloví …

Ano, hrady stavěli také kvůli tomu, aby byly nedobytné a odolaly nájezdům lupičů lačnících po majetku. Dnes je to historie, ale podstata loupení zůstává nadále v mnoha ohledech identická. Sílí agrese ze strany pachatelů, jejichž mnohdy zoufalá životní situace produkuje zoufalé činy. Pokud je majitel nemovitosti proti takovéto trestné činnosti dostatečně pojištěný, nevadí mu ani tak fakt, že zmizela drahá televize nebo je zničeno zařízení domácnosti. Největší problém spočívá v psychické stránce věci, když dojde k odcizení předmětů, na které má silnou osobní vazbu.

V neposlední řadě trvá velmi dlouhou dobu překonat tu skutečnost, že soukromí bytu bylo narušeno cizím člověkem, nemluvě o tom, že k vykradení došlo v době, kdy všichni spali. Abychom předcházeli podobným nepříjemnostem, je třeba dodržovat důležité zásady prevence a danou nemovitost vybavit zabezpečovacím systémem. Montáž takového zařízení je vhodné svěřit autorizované firmě. Je to lepší v rámci pozáručního servisu, možné likvidace škod a jednání s pojišťovnou.

Krádežím a vloupáním můžeme předcházet

Klíčovým bodem panelových domů je z hlediska bezpečnosti proti vloupání hlavní společný vchod. Většina jich dnes disponuje velmi dobře zabezpečeným dveřním systémem, jenže ani to někdy nestačí, pokud není zamčený, a samotní obyvatelé nedodržují zásady prevence. Je třeba si uvědomit, že jakmile hlavním vchodem umožníte vstup lidem, které neznáte, může dojít k trestné činnosti, která se může stát právě vám. Pokud potkáte někoho cizího při vcházení do domu nebo třeba na chodbě, položte mu jednoduchou otázku, zda něco nepotřebuje. Většinu pachatelů totiž tento krátký kontakt odradí od plánované trestné činnosti kvůli obavám, že si je někdo zapamatuje.
Kritickým místem panelových domů jsou také sklepní prostory. Zabezpečení jednotlivých boxů bývá většinou žalostné a stává se snadným terčem útoku i méně zdatných zlodějů. Všímavost sousedů a občanská solidarita je v takových případech velmi důležitá, protože ke krádežím v panelových domech dochází většinou v dopoledních hodinách.

Zbytečně neupozorňujte na majetkové nebo rodinné poměry. Už jen taková obyčejná jmenovka na zvonku může napovědět něco o jeho obyvatelích. Nepsaným pravidlem je uvádět pouze příjmení, bez titulů a koncovek -ová. Jakékoliv cennosti zamykejte v domácím trezoru nebo využijte bezpečnostní schránku v bance. Evidujte cenné vybavení domácnosti (šperky, televize, počítač, mobilní telefon, zahradní technika, sportovní vybavení, apod.) a do seznamu napište výrobní čísla, přiložte doklady o pořízení plus fotodokumentaci kvůli snadnější identifikaci. V případě vykradení můžete tento seznam podstoupit policii nebo pojišťovně. Ušetříte si tím spoustu času a možná zachráníte alespoň něco z toho, co vám bylo odcizeno.

Na rozdíl od bytu, není u rodinnému domu nejčastějším místem útoku jeho hlavní vchod, který dnes bývá standardně velmi dobře zabezpečen, ale většinou špatně zajištěná okna nebo dveře do sklepa. Pachatelé loupeží také přiznávají, že nejlepší doba pro krádež je v noci, i když ví, že v domě spí jeho nic netušící obyvatelé.

K vykradení také dochází v hospodářských budovách, které často nejsou součástí domu a zpravidla mají velmi slabé zajištění. Přitom se v nich skladuje zahradní technika v řádu několika desítek tisíc. Jediným preventivním opatřením tak zůstává zamykání všech vstupních cest do jednotlivých nemovitostí počínaje brankou do zahrady a konče ventilačním oknem kotelny.

Samostatnou kapitolou jsou sociální sítě. Nepište na internet nic, čeho byste později mohli litovat. Zejména dětem nemůžete v dnešním přetechnizovaném světě říkat úplně všechno. Je třeba je důkladně upozornit, aby zbytečně nemluvily o tom, jak drahé máte vybavení domácnosti, kdy plánujete dovolenou, rodiče služební cestu a podobné věci. Sociální sítě nabízí zlodějům přímo neuvěřitelný zdroj informací. Je těžké se pak smířit s vědomím, že impuls k vykradení vašeho domova dal někdo z rodiny, i když nechtěně.

Když už dojde k nejhoršímu a vstupní dveře bytu nebo rodinného domu vykazují známky poškození, zavolejte okamžitě policii. V žádném případě nevstupujte do objektu, protože tím jednak poškodíte možné usvědčující důkazy, jednak můžete narazit na samotného zloděje. Pozor, hranice mezi nutnou obranou a krajní nouzí je v našem právním řádu velmi tenká.

Možnost zabezpečení bytu

Jakmile potenciální pachatel překoná první zábranný systém v podobě hlavních vstupních dveří panelového domu, jediné co ho dělí od samotného bytu jsou pak vstupní dveře. Na prvním místě je samotný zámek, který by měl splňovat určitá bezpečnostní kritéria. Vstupní dveře je třeba opatřit takovým zámkem, který je odolný proti odvrtání, má bezpečnostní cylindrickou vložku a je navíc zajištěn bezpečnostním kováním. Účinné jsou zámky s rozvorovým systémem, protože takový zámek dveře zajistí na více místech a navíc zesílí jejich pevnost.

Doporučuje se také montáž přídavného zámku, který je zpravidla umístěn nad hlavním bezpečnostním zámkem, pojistného řetězu nebo podlahového čepu. Kompletní zabezpečení dveřního prostoru není jen kvalitní zámek a samotné dveře, ale také zabezpečení závěsů dveří a hlavně rámu neboli zárubně. Můžete mít kvalitní bezpečnostní dveře, vícenásobný kvalitní zámek, ale pokud zloděj dokáže roztáhnout kovovou zárubeň tlakem do stran, byla celá investice naprosto zbytečná. Řešením je v tomto případě buď dodatečná betonová injektáž podél svislých částí rámu dveří, aby se zamezilo vypáčení zámků ze západek nebo kompletní výměna za nový bezpečnostní rám z ocelových profilů.

Máte-li byt v přízemí nebo prvním patře, je třeba zaměřit pozornost na okna a balkónové dveře, protože ty jsou dalším nejčastějším cílem útoku bytových zlodějů. Rám balkónových dveří a dveře samotné mají být pevné v krutu, aby páčením nedošlo k rozbití a vysypání skla. Řešením jsou jednoznačně vrstvená bezpečnostní skla. Levnější variantu nabízí bezpečnostní fólie, kterými dodatečně opatříte stávající skla oken a balkónových dveří.

V případě balkónových dveří navíc zvýšíme bezpečnost proti vloupání použitím zabezpečení závěsů a uzamykatelné kliky. Jednoduchý, ale velmi účinný zábranný systém nejen u dveří, ale také u oken. Uzamykatelná klika s pojistkou navíc slouží  jako bezpečnostní prvek proti náhodnému otevření, což je neocenitelné zejména v domácnostech s malými dětmi. Takové zabezpečení vašeho bytu minimalizuje riziko vloupání na přijatelnou úroveň, což může pojišťovna ohodnotit výhodnějšími podmínkami pojistné smlouvy.

Možnosti zabezpečení rodinného domu

V posledních letech dochází k přesunu majetkové trestné činnosti z měst na venkov. Zabezpečit dům, hospodářské stavení nebo garáž stojí ale nemalé peníze. Každého asi napadne, že klasickým zabezpečením rodinného domu na vesnici je pes. A je to tak. Psi dokážou svým štěkotem zloděje odradit nejen od útoku na dům, ale někdy tím zachrání i ty sousední. To je praxí ověřená skutečnost.

Samozřejmě sofistikovanějším zabezpečením jsou mechanické a elektronické zábranné systémy. Každé zabezpečení domu je ale tak odolné, jak odolný je jeho nejslabší článek. U rodinného domu je třeba v první řadě zabezpečit všechny přístupové cesty. Na prvním místě jsou bezpečnostní dveřní systémy, což je kombinace minimálně kvalitního bezpečnostního zámku, odolných dveří a bezpečnostního ocelového rámu. U oken do tří metrů nad zemí je třeba použít bezpečnostní tvrzená skla nebo bezpečnostní čiré fólie. Důležité je mít u oken systém zabezpečení polohy, jenž neumožní otevřít okno, které je přes noc ve stavu ventilace. Toto je velký problém a jedno z míst, kudy zloděj pronikne do bytu nejčastěji.

Kamenem úrazu jsou sklepní nebo půdní okna, která patří mezi vůbec ty nejslabší články domu. Taková okna je třeba buď dovybavit kvalitně ukotvenou okrasnou mříží nebo nahradit novým tvrzeným sklem. Většina domů dnes disponuje kvalitním mechanickým zábranným systémem, jenže ty mají za úkol zloděje odradit nebo zpomalit. Abychom byli o narušení objektu včas informování, tak k tomu slouží elektronický zabezpečovací systém.

Elektronické systémy zabezpečení

Elektronické zabezpečovací systémy v bytě nebo rodinném domě rozdělujeme na klasické drátové a bezdrátové. V prvním případě jsou jednotlivé detektory a čidla vzájemně propojena vodiči. Instalace drátového systému je z tohoto důvodu náročnější a tudíž dražší. Montáž bezdrátových systémů je mnohem snadnější, ale jejich pořizovací cena je vyšší. Navíc je třeba věnovat pozornost pravidelné údržbě, což představuje minimálně jednou ročně výměnu napájecích baterií.

Mozkem zabezpečovacího zařízení je elektronická ústředna, která vyhodnocuje signály od všech detektorů, ovládá GSM výstup nebo třeba dveřní biometrické zámky. Jednotlivé detektory hlídají prostor, změnu tlaku v místnostech, rozbití skla nebo rozpojení oken a dveří. Součástí komplexní ochrany bývá často požární detektor s detektorem plynu. Pokud z domu odcházíte jako poslední, aktivujete režim hlídání všech předem určených přístupových cest a místností. V případě, že jste doma, ale chcete aktivovat ochranu proti vloupání v době, kdy spíte, aktivují se například jen detektory oken a dveří. Pokud dojde k narušení hlídaného prostoru, zabezpečovací ústředna spustí sirénu a následně může poslat informaci o narušení na váš mobilní telefon nebo aktivovat poplach na pultu centrální ochrany. Můžete namítnout, že než k vám přijede hlídka, bude dům kompletně vykraden. To máte sice pravdu, ale pokud budete přepadeni, je to neocenitelná služba.

Stále častěji jsou využívány kamerové monitorovací systémy. Výhodou je možnost okamžité kontroly domu díky internetu. Pořízení takového systému je finančně náročnější záležitost, ale pokud doma nebýváte často nebo takovým způsobem hlídáte chatu, je to určitě dobrá investice. Elektronické zabezpečovací systémy jsou ideální v kombinaci s mechanickými zábrannými systémy a dobrou pojistnou smlouvou. Pak můžete spát s čitým svědomím, že jste pro bezpečnost své rodiny a majetku udělali maximum.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.