Důležité informace

Daň z nemovitých věcí 2015 a její zaplacení

Datum 1. června mají majitelé nemovitostí v kalendáři zvýrazněno, neboť do tohoto dne musí uhradit daň z nemovitých věcí. Tuto povinnost mají všichni poplatníci, kteří vlastnili nemovitosti k 1.1. 2015. Patříte mezi ně i vy? V tom případě vám přijdou vhod informace, které jsme připravili společně s účetnictvím České BudějoviceBENE CB.

Splatnost daně z nemovitých věcí je k 31.5. 2015. Letošní rok tento den vychází na neděli, takže se datum splatnosti posouvá na 1.6. 2015

Co se týče přiznání k dani z nemovitých věcí, tu podávali poplatníci do konce letošního ledna, a to pouze lidí, kteří se do konce roku 2014 stali nově vlastníky nemovitostí nebo u nich nastala změna. Poplatníci, kteří se stali vlastníky bytu, domu nebo pozemku až v únoru tohoto roku (a později), musí dle zákona podat daňové přiznání a zaplatit daň až v roce 2016.

Tip: S podáváním daňového přiznání vám pomůže BENE CB. Účetní firma zajišťuje také kompletní účetnictví a vedení daňové evidence, mzdovou agendu a personalistiku a další služby.

Roční daňová povinnost se v případě, že nepřekročí 5 000 Kč, platí v řádném termínu pro splácení (1.6. 2015). Vyšší daňovou povinnost (nad 5 000 Kč) lze rozdělit na dvě stejné splátky. První splátka se hradí v termínu 1. 6. 2015 a druhá do 30.11. 2015. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, ti mají termín až 31.8. 2015. Poplatníci, jejichž daň byla vypočtena pod 30 Kč, daň neplatí.

Jak zaplatit daň z nemovitosti?

V průběhu května 2015 obdržíte od příslušného finančního úřadu složenku. Jakožto právnická osoba nebo vlastník datové schránky obdržíte platební výměr v elektronické podobě. Zaplatit můžete převodem na účet krajského úřadu (pro daň z nemovitosti je určeno předčíslí 7755). případně doručenou složenkou na poště či v pokladně finančního úřadu.

Trvalé bydliště majitele nemovitosti samozřejmě nehraje roli – majitelé mají povinnost uhradit daň finančnímu úřadu v místě, kde se daná nemovitost skutečně nachází.

Co když daň zaplatíte pozdě?

Vyměřenou částku musíte zaplatit na účet příslušného finančního úřadu nejpozději do 1.6., nicméně platbu převodem/složenkou je nutné uskutečnit nejpozději poslední pracovní den v květu – jinak se nestihne připsat včas. Přesto se nemusíte do 8.6. obávat žádných sankcí za pozdní zaplacení. Po tomto datu však dostanete pokutu v podobě úroků z prodlení ve výši 14.05 % (repo sazba ČNB) z vyměřené daně za rok.

Tato daň je jediná, která jde přímo obci, ve které se daná nemovitost nachází.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.