Podnikání

Co je to brooker pool a jak se liší od MLM?

Finančním poradcem může být každý, dobrým finančním poradcem nikoliv. Pokud vás obor finančního poradenství láká a vidíte v něm šanci na vysněnou kariéru, může vás zabrzdit fakt, že nemáte s poskytováním služeb žádné předchozí zkušenosti. Ostatní poradci mají náskok díky zázemí nadnárodních společností na bázi MLM systému. Vy se však z jistých důvodů síťovému modelu vyhýbáte a přicházíte o značné výhody. Nabízí se však další možnost – brokerpool či broker pool. Ještě jste se s pojmem nesetkali? Vysvětlení a rozdíl mezi broker poolem a MLM modelem najdete v tomto článku.

Co je brokerpool?

Brokerpool označuje servisní společnost, pod jejíž hlavičkou působí nezávislí finanční poradci i celé poradenské společnosti. Servisní společnost jim zajišťuje široké spektrum služeb, díky kterým mohou profesi vykonávat mnohem efektivněji. Poradci s broker poolem získávají důležité zázemí a mohou plně využívat administrativní, produktový a legislativní servis, vzdělávat se a výrazně snižovat finanční i časové náklady při práci se svými klienty.

Odborníci z brokerpoolu se starají o komunikaci s finančními institucemi a vyjednávají s nimi atraktivní podmínky. Díky velkému objemu smluv mohou dojednat mnohem zajímavější provize než jednotlivci. S poradci si provizi rozdělují podle předem smluvených podmínek. Kromě vysoké provize stojí za zmínku svobodná volba produktového portfolia – oproti MLM nejsou poradci vázání na produkty, kterým např. nevěří nebo se jim jeví jako nevýhodné.

Jaký je rozdíl mezi broker poolem a MLM?

Jak již bylo zmíněno, broker pool dává finančním poradcům svobodu rozhodování a nesvazuje je s konkrétními produkty. Zároveň jim neurčuje způsob, jakým by měli budovat síť spolupracovníků a kmen klientů. Finanční poradce si díky tomu buduje vlastní značku a nemusí se spoléhat na renomé broker poolu. A především se nedělí s nadřazenými poradci o část provizí, jako tomu je v případě MLM modelu.

Výhody brokerpoolu jsou zjevné a není náhoda, že se finanční poradenství v České republice v posledních letech ubírá právě tímto směrem. Zatímco počet poradců registrovaných v MLM společnostech průběžně klesá, pracujících pod záštitou broker poolu je rok od roku vyšší.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.