Finanční slovník

Co je to akontace?

Setkali jste se se slovem akontace a netušíte, co si pod ním představit? Ačkoliv jde o často skloňovaný obchodní a právní termín, když dojde na věc, spousta lidí si významem není jistá. Obecně je chápán jako „platba předem“, nicméně v českém právním řádu není pevně definován.

Původ slova akontace

Zřejmě tušíte, že akontace není české slovo. Pochází u italštiny, respektive z italského „a conto“, což česky znamená „na účet“. V angličtině narazíte na akontaci jako na advance payment či down payment. V České republice se slovo obvykle používá v souvislosti s leasingem, půjčkou či zahraničním platebním stykem.

Akontace u leasingu

Termín akontace je velmi dobře známý především lidem, kteří využívají financování automobilu formou leasingu. Jedná se o částku (poměrnou část z celkové ceny vozu) splatnou předem, tedy na začátku financování. V praxi se lze s akontací setkat i pod jinými názvy – například pod označením mimořádná, zvýšená nebo nultá splátka. Vždy se však jedná o jedno a to samé.

Akontace vyjadřuje procentuální podíl z celkové ceny automobilu a většinou se pohybuje v rozmezí 10 – 70 %. Mnohé leasingové společnosti dnes nabízí možnost financování leasingem s nulovou akontací. V takovém případě je třeba počítat s méně výhodnými podmínkami (= vyššími úroky i splátkami).

Akontace u hypotéčního úvěru a stavebního spoření

S akontací se lze střetnout i v segmentu financování bydlení, a to v souvislosti s hypotékami a úvěr ze stavebního spoření. Opět jde o naspořené prostředky v určité výši vzhledem k celkové výši půjčky. Přesněji částky, kterou musí zájemce o koupi nemovitosti uhradit ze svého.

Před rokem 2002 byly v České republice poskytovány hypotéční úvěry pouze za podmínky akontace ve výši až 30 % hodnoty nemovitého majetku. Zájemcům nezbývalo než si naspořit nemalou částku a použít ji jako splátku části úvěru. S příchodem tzv. 100% hypoték se situace změnila a klienti již nemuseli spořit.

V současnosti na hypotéky bez akontace dosáhne jen hrstka zájemců. Většina lidí musí naspořit minimálně 10 %.

Úvěr na financování bydlení je možné získat také ke stavebnímu spoření, ale pouze v případě splnění několika zákonem stanovených podmínek: doba spoření musí trvat min. dva roky, zájemce musí disponovat určitou částkou (akontací) a využít peníze pouze pro vymezené účely.

Pokud klient podmínky nesplní, spořitelna mu může poskytnout překlenovací úvěr, jehož výhodou je absence požadavku na akontaci. Logicky jde o méně výhodné řešení – nulová akontace je „vykoupena“ vyšší úrokovou sazbou.

Kde ještě narazíte na akontaci?

Akontace je často obvyklá u splátkového prodeje – spotřebitel uhradí určitou část ceny (např. 10 %) a zbytek v pravidelných splátkách.

V rámci zahraničního platebního styku jde o jeden z projevů nedůvěry vůči obchodnímu partnerovi. Smyslem je minimalizace rizika možného odstoupení kupujícího od dohody či získání prostředků na výrobu.

1 komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.