Podnikání

Jak se vyvíjely automatizace ve výrobních továrnách

Důležitým krokem, který vedl k průmyslové revoluci bylo množství vynálezů, které měly ulehčit manuální práci a vedly i k rozšíření továren. Na začátku průmyslové výroby bylo potřeba množství zaměstnanců a jejich vysokého pracovního nasazení. Posléze docházelo k mnoha automatizacím. Co vše přispělo k vývoji až do současnosti?

Nápad na prvním místě

U jakéhokoliv vynálezu, který z historie znáte, byl prvním krokem k jeho vzniku nápad. Mnozí vědci a vynálezci se snažili vylepšit již stávající výrobek a někdy i náhodou objevili něco nového. Jiní se nechali inspirovat například svými sny a vizemi. To se tvrdí například o známém vynálezci Nikolu Teslovi, který vynalezl střídavý proud.

Ulehčení práce

Druhým krokem, který vedl k velkému množství nových vynálezů byla lidská snaha ulehčit si práci. Na mnoha známých vynálezech jde vidět právě tento postupný proces, který například vedl od chůze po jízdu na koni, vozy tažené koňským povozem, první kolo, motorka, posléze i auto. Veškeré tyto vynálezy vedly k usnadnění a urychlení dopravy. A tato rychlost je v mnoha průmyslových i jiných odvětvích žádána dodnes.

Továrny a průmyslové zpracování

Právě továrny byly tím místem, kde se hledala možnost, jak urychlit celkovou výrobu zboží a urychlit tento výrobní proces. Velkým objevem byla například potrubní pošta, která umožnila nejen přepravu vzkazů a dopisů, ale také menších balíčků. Do současné doby se potrubní systém rozšířil do mnoha průmyslů a je možné je využit nejen pro přepravu sypkého zboží, nízkotlakou přepravu, ale také odsávání vzduchu a odvod prachu.

Neustálý vývoj a kroky kupředu

V minulosti zmíněná přeprava zboží v továrnách byla často za použití pásů a pásových dopravníků. V současné době je velkou výhodou potrubních přepravních systémů nepropustnost pro kondenzáty. Není tak problém přepravit obiloviny, krmiva i zrna. Využití potrubí nachází i u přepravy sypkých potravin, mezi těmito například koření, tabák, cukr, rýže a jiné. Své místo v chemickém průmyslu si získalo potrubí díky možnosti přepravit polyamidy, farmaceutika, granuláty i jednotlivé meziprodukty.

Možností navíc

Kromě přepravy sypkého zboží se dá potrubní systém využít i mnoha jinými způsoby. Mezi ně patří odvod prachu, který vzniká například při sváření. Výhodou je také odsávání vzduchu, například v chemickém průmyslu a tvorbě zdraví škodlivých látek, které by člověk neměl dýchat. Využití najde potrubí i v tiskařství, kde se velmi práší nebo jako klimatizace. U potrubí získáte ještě jednu velkou výhodu. Celý systém funguje jako lego, je tedy možné si jednotlivé potrubí spojit do různých tvarů, odboček, případně jej vést nepravidelně a přesně tak, jak potřebujete.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.