Podnikání

Co byste měli vědět o likvidaci firmy?

Každoročně skončí v insolvenci několik tisíc firem. Některé kvůli finančním problémům, jiné plánovaně. Pokud vás likvidace společnosti v nejbližší době čeká, měli byste si ujasnit základní souvislosti. Jde o komplexní proces, v rámci kterého nesmíte nic zanedbat.

O likvidaci rozhoduje valná hromada

Dobrovolné likvidaci firmy předchází rozhodnutí o jejím zrušení, které přijmou alespoň dvě třetiny valné hromady (není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak). V případě jednočlenné společnosti vykonává valnou hromadu jediný společník.

Rozhodnutí o likvidaci musí mít oficiální formu (notářský zápis). Obvykle se vstupuje do likvidace 1. hospodářský den v roce, který připadá na 1. leden.

Kdo může likvidaci vykonat?

Likvidátorem firmy se může stát kdokoliv. Respektive každý osoba způsobilá pro funkci statutárního orgánu. K základním podmínkám patří svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona. Jinými slovy – likvidátorem se může stát také jeden z jednatelů. O výši odměny rozhoduje valná hromada.

Co je úkolem likvidátora?

Likvidátor má řadu povinností, jako jsou vyhotovení účetní závěrky (vstupuje-li firma do likvidace 31. prosince, pak lze použít řádnou závěrku), určení likvidačního zůstatku, podání přiznání k dani z příjmu, sestavení zahajovací rozvahy a v neposlední řadě podání návrhu na zápis do vstupu do likvidace.

Nemohl by to udělat někdo jiný?

Pokud se vám likvidace firem jeví jako časově náročná a byrokraticky komplikovaná záležitost, obraťte se na někoho, kdo se likvidací společností zabývá profesionálně. Například na M.D. CORPORATE ADVISORY (www.zlikvidovatfirmu.cz), která se postará o co nejrychlejší řešení. Po úvodní konzultaci si odborníci připraví veškeré podklady, převezmou společnost se všemi agendami a poté ji v souladu s platnými zákony zlikvidují.

Přidat komentář

Klikni a přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.